Становище на Европейския комитет на регионите – Предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите на енергия