Определение на Съда (осми състав) от 14 юни 2016 г.$