Решение № 1/2016 на Подкомитета по санитарните и фитосанитарните въпроси ЕС — Република Молдова от 1 юни 2016 година за изменение на приложение XXIV-Б към Споразумението за асоцииране [2016/1074]