2014/351/EU: Odluka Vijeća od 13. svibnja 2014. o sklapanju Protokola dogovorenog između Europske unije i Republike Madagaskara o utvrđivanju mogućnosti ribolova i financijskom doprinosu predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između dviju stranaka koji je trenutačno na snazi