2012/351/ЕС: Решение на Съвета от 13 май 2014 година за сключване на Протокола, договорен между Европейския съюз и Република Мадагаскар, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни