Регламент (ЕО) № 1690/2005 на Комисията от 14 октомври 2005 година за изменение за петдесет и пети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета PROPCELEX