Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 5/2005 от 8 февруари 2005 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП PROPCELEX