Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7582 – Goldman Sachs Group/Altarea/Pascal Défense) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES