Förslag till avgörande av generaladvokat E. Sharpston föredraget den 9 juni 2016$