Stanovisko generální advokátky E. Sharpston přednesené dne 9. června 2016$