Заключение на генералния адвокат E. Sharpston, представено на 9 юни 2016 г.