Съвместно действие 2006/623/ОВППС на Съвета от 15 септември 2006 година за създаване на екип на ЕС, който да допринесе за подготвителните действия за създаването на евентуална международна гражданска мисия в Косово, обхващаща като съставна единица специален представител на Европейския съюз (ICM/EUSR подготвителен екип) PROPCELEX