Věc T-753/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. května 2016 – Ice Mountain Ibiza v. EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie ocean beach club ibiza — Starší národní obrazové a slovní ochranné známky Evropské unie ocean drive Ibiza - hotel a OCEAN THE GROUP — Prohlášení neplatnosti starší ochranné známky, na které bylo založeno napadané rozhodnutí — Nevydání rozhodnutí ve věci“