Дело T-753/14: Решение на Общия съд от 25 май 2016 г. — Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „ocean beach club ibiza“ — По-ранни национални фигуративна и словна марки „ocean drive Ibiza-hotel“ и „OCEAN THE GROUP“ — Отмяна на по-ранната марка, служеща като основание на обжалваното решение — Липса на основание за произнасяне)