2016 m. gegužės 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/961, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Conwy Mussels (SKVN))$