Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/961, annettu 26 päivänä toukokuuta 2016, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Conwy Mussels (SAN))$