PROPCELEX Регламент (ЕО) № 1161/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година относно изготвянето на тримесечни нефинансови сметки по институционален сектор