Riigiabi — Portugal — Riigiabi C 1/07 (ex N 445/05) — Kalakonservitööstus — Toetus ettevõttele COFACO — Kutse märkuste esitamiseks vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 88 lõikele 2 (EMPs kohaldatav tekst )