Zadeva T-603/19: Tožba, vložena 9. septembra 2019 – Helsingin Bussiliikenne/Komisija