Дело T-603/19: Жалба, подадена на 9 септември 2019 г. — Helsingin Bussiliikenne/Комисия