Писмен въпрос E-5543/06 зададен от Catherine Stihler (PSE) на Комисията. Енфие и свързани с него рискове за здравето