PROPCELEX Регламент (EO) № 2154/2005 на Комисията от 23 декември 2005 година за допълване на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на означение в „Регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания“ („Sidra de Asturias“ или „Sidra d'Asturies“) (ЗНП)