Дело T-21/15: Решение на Общия съд от 26 април 2016 г. — Franmax/EUIPO — Ehrmann (Dino) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Dino“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз, представляваща изображение на динозавър — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)