Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Хашемитско кралство Йордания относно реципрочни мерки за либерализация и за изменение на Споразумението за асоцииране ЕО—Йордания и за замяна на приложения I, II, III и IV и Протоколи 1 и 2 към това споразумение$