Tarybos sprendimas (ES) 2020/952 2020 m. birželio 26 d. dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Izraelio Valstybės Vyriausybės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimo sudarymo