Dautzenberg/Съд Решение на Съда (трети състав) от 28 октомври 1980 г. # Hubert Dautzenberg срещу Съд на Европейските общности. # Длъжностно лице - Повишение. # Дело 2/80. TITJUR