Регламент (ЕО) № 167/2008 на Комисията от 22 февруари 2008 година относно ново разрешение за срок от десет години за употребата на кокцидиостатик като добавка в храни за животни (текст от значение за ЕИП)