Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 4 februari 1998.