Решение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 4 февруари 1998 г.