Решения, приети от Съда на специално общо събрание от 12 октомври 2015 г.