Наредба № 20 относно правилата за безопасност и стандартите на пътническите кораби