Решение на Съда (пети състав) от 18 ноември 1999 г.