Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA I - VNITŘNÍ TRH#Článek 27(bývalý článek 15 Smlouvy o ES)