Писмен въпрос E-5611/06 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Демокрация на Малдивските острови