Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците