PROPCELEX Насоки на Европейската централна банка от 24 юли 2006 година относно обмяната на банкноти след необратимото фиксиране на обменните курсове във връзка с въвеждането на еурото (ЕЦБ/2006/10)