Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1791 a Comisiei din 4 octombrie 2017 de stabilire a faptului că o suspendare temporară a taxei vamale preferențiale în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 20/2013 al Parlamentului European și al Consiliului nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Guatemala$