Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1791, annettu 4 päivänä lokakuuta 2017, sen määrittämisestä, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 20/2013 15 artiklan mukainen etuustullin väliaikainen suspendoiminen ei ole aiheellista Guatemalasta peräisin olevien banaanien tuonnissa$