Регламент (ЕО) № 1622/1999 на Комисията от 23 юли 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета относно системата за съхранение на непреработено сушено грозде и непреработени сушени смокини