Решение на Съда (трети състав) от 6 юли 1983 г. # Jean-Jacques Geist срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностно лице - Иск за отмяна. # Дело 285/81. TITJUR Geist/Комисия