Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1512 z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 6761) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)