Skupni katalog sort zelenjadnic — Četrti dodatek k 34. dopolnjeni izdaji$