Общ каталог на сортовете от зеленчукови видове — четвърто допълнение към 34-тото пълно издание$