Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7778 — Vattenfall/ENGIE/GASAG) (Текст от значение за ЕИП)