Съвместно действие от 22 ноември 1996 година относно мерките за защита срещу последиците от екстериториалното прилагане на законодателството на трети страни, както и срещу действията, основани и произтичащи от него, прието от Съвета на основание членове J.3 и К.3 от Договора за Европейския съюз$