Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1661 на Съвета от 15 септември 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна