Заключение на генералния адвокат Darmon представено на5 юли 1994 г.