Kirjalik küsimus E-4091/08, mille on esitanud Graham Watson (ALDE) nõukogule. Tõlge