Дело F-42/12: Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 4 май 2016 г. — Bouvret/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Пенсионни права, придобити преди постъпването на служба в Съюза по национална пенсионноосигурителна схема — Прехвърляне към пенсионноосигурителната схема на Съюза — Прието от заинтересованото лице предложение за бонус за осигурителен стаж, основаващо се на нови общи правила за прилагане — Възражение за недопустимост — Понятие за увреждащ акт — Член 83 от Процедурния правилник)