Решение на Съда (първи състав) от 9 октомври 1974 г.